måndag 23 januari 2012

Parfumerie Générale - L'Oiseau de Nuit

Photo: Mr Parfumista (c)
Scroll down for an english version.

Pierre Guillaumes L'Oiseau de Nuit ska vara något av en light-läder och något lätt-lädrigt finns det nog i denna nattfågel. Men främst finns där en fin kittig not som jag tycker är trevlig i dofter. Den kittiga noten finns också i Chanels Allure Sensuelle och i Serge Lutens ekträ doftande Chêne. Så därför känns L'OdN ganska bekant. En annan not som är tydlig i L'OdN är en mörkt, dov, fruktighet som kommer av davana extrakt (artemisia). Det finns också en lite jordig ton i L'OdN. Den påminner också om en mer feminin, sötare och snällare variant av PG:s L'Ombre Fauve.

För mig är L'OdN en mörkt, blå doft som faktiskt ger nattassociationer. Doften är komfortabel och mörkt, aprikosmarmeladigt söt, sammansatt av fina ingredienser av hög kvalitet. Men samtidigt känns den lite rörig och splittrad, som om den inte kan bestämma sig utan ska vara så mycket på en gång, lite som en splittrad tonåring. Både L'Ombre Fauve, Allure Sensuelle och Chêne är mycket mer vuxna och bestämda i sin karaktär, de kör sina egna race med tydliga mål i sikte. Men det här är som L'OdN uppträder på min hud, den är säkert helt suberb på många andra. L'OdN passar bäst höst och vinter och är bärbar vid de flesta tillfällen. Projektionen är ganska låg, något av en skinscent på mig, och hållbarheten på huden är fullt tillräcklig.

L'Oiseau de Nuit  by Pierre Guillaume is something of a light leather and some delicate leather there certainly is in this night bird. But mostly there is a putty, slight sweet, woody, note that I think is so nice in fragrances. That putty note is also available in Chanel's Allure Sensuelle and Serge Lutens oak scented Chene. So that's probably why L'OdN  is quite familiar. Another note that is clear in L'OdN is a dark, subdued, fruitiness (as dried dates) that comes from the Davana extract (artemisia). There is also a slightly earthy tone of L'OdN that recalls me of PG L'Ombre Fauve. And to me L'OdN is something of aa more feminine, prettier and easier version of the dusky PG L'Ombre Fauve.

To me, L'OdN is a dark blue fragrance that actually gives associations of the night, just as the picture above. The scent is comfortable and dark, sweet like apricot jam and as PG:s generally are, composed of high quality ingredients. But at the same time it feels a bit cluttered and fragmented, as if it can not decide how to evolve, a bit like a lost teenager that want's to be so much at once. Both L'Ombre Fauve, Allure Sensuelle and Chene are much more adult and definite in their character, they are running their own race with a clear goal in sight. But this is as L'OdN appears on my skin, it is certainly quite superb on other skin chemistrys. L'OdN is best suited for autumn and winter and wearable for most occasions. The sillage is quite low, almost a skinscent to me, and the longevity good but not outstanding.


Rating: 4

Noter: Labdanum, davana extrakt, benzoin, läder/leather

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar