Perfume rating

Test equipment Photo: Parfumista (c)

For an english version, please scroll down,

När jag beskriver och utvärderar en doft i en review så avslutas det hela med ett sammanvägt betyg. I ratingen väger jag samman komponenter som: Kvalitet på ingredienser, hållbarhet på huden, balans i kompositionen, originalitet, om doften har en intressant utveckling under dagen, om doften stimulerar fantasin och känns intressant, om doften är prisvärd, om doften är en överaskning eller besvikelse. Sammantaget ger det en subjektiv bedömning utifrån de erfarenheter och kunskaper som jag ackumulerat under flera decenniers parfymintresse. Observera att dofter från 3 och uppåt bedömer jag som bra och provningsvärda dofter. Kom ihåg: Min 3:a kan vara din 5:a.

Betygsskalan (ratingen)

5. Exellent doft. Något utöver det vanliga, kanske redan en klassiker eller en blivande klassiker. Kan också "bara" vara en vacker doft som jag helt enkelt älskar.
4. Mycket bra doft. Eller en bra doft som jag tycker mycket om på gränsen till en älsklingsdoft.
3. Bra doft. Fullgod, det vill säga inga hinder från att köpa doften om man gillar den.
2. Mindre bra. En besvikelse som inte lever upp till förväntningarna. En besvikelse och är däeför inte köpvärd för mig.
1. Dålig, en doft som underpresterar.

Ett sifferbetyg kan följas av ett "+" om doften ligger mitt emellan två betyg. Det kan vara vissa aspekter som gör att doften till viss del förtjänar ett högre betyg, till exempel hög kvalitet i ingredienser och fin balans i en i övrigt tråkig och inte så originell doft.


In english

When I describe and evaluate a fragrance in a review it is concluded with a weighted rating. The components considered are: Quality of the ingredients, longivity on the skin, balance in the composition, originality of the composition, if there is an interesting development during the day, if the scent is stimulates the imagination , if the fragrance is reasonably priced, if there is a surprise or a disappointment. Overall it provides a subjective assessment based on the experience and knowledge accumulated over several decades being interested in perfume. Please notice: Fragrances rated more than 3 I assess as good fragrances worth testing. Remember: My 3 rated could be your 5 rated perfume.

The ratings

5. An exellent fragrance. Something beyond the ordinary, perhaps already a classic or a future classic. Or just a beautiful fragrance that I love....
4. A very good fragrance. Or a fragrance that I like very much or almost love.
3. A good fragrance. Adequate, no reason not to buy a sample of it or two if I like it.
2. Not so good. A fragrance that does not live up to the expectations. A disappointment to me and therefore not worth buying to me.

1. Poor, a fragrance that is underperforming.

The rating may be followed by a "+" if the perfume lies halfway between two grades. There may be certain aspects that to some extent make the fragrance to deserve a higher rating. Such as high-quality ingredients and great balance to an otherwise dull and not as original fragrance.