onsdag 28 mars 2012

Huitième Art - Manguier Metisse

Bild: Alphonso Mangoes in a box surrounded by straw
Foto: G. Patkar, (cc) Wikimedia commons, some rights reserved

Pierre Guilaumes Manguier Metisse är en doft som är totalt dominerad av frukt men ändå inte så typiskt sött kemiskt fruktig som så många fruktiga dofter är. Visst är Manguier Metisse kemisk men jag får ingen "kemikänsla". Mango är inte heller någon särskilt söt frukt utan mer ger ett mer neutralt, lite träigt intryck. I Manguier Metisse finns också en tropisk blommighet och fruktigheten är mörk och dov i tonen. Den not som för mig är dominerande under hela doftens utveckling är något annat, nämligen den plåsterliknande not som finns i Cartiers Panthere Edt och i Musst de Cartier Edt i tidig nittiotals formula. Framförallt ger mig Manguier Metisse ständiga associationer till Panthere och det alltså tack vare plåsternoten, texturen och det blommiga inslaget. Andra dofter med likheter är Montales Mango Manga och även Missonis mörkt fruktiga Missoni har en del gemensamt.

Precis som övriga dofter i Huitième Art linjen är Manguier Metisse en lättburen och vilsam doft, användbar i många sammanhang dagtid. Hållbarheten är ganska bra, projektionen relativt nära och till främst för bäraren själv.

Manguier Metisse by Pierre Guilaume is a fragrance that is totally dominated by fruit. But it is not the typical artificial, sweet fruity thing as so many contemporary fruity scents are. Obviously Manguier Metisse contains chemical ingredients but it doesn't convey a "chemical sense". Mango is also not a particularly sweet fruit, but rather provides a more neutral, slight woody impression. Manguier Metisse is also highlight a tropical floralness and the fruity notes are heavy and overripe. But the note that is most dominant  to me throughout the development is something else. Strangely I smell the patch-like note found in Cartier Panthere EDT and Musst de Cartier EDT in their early nineties formulas. Thanks to this note and the texture of the floral elements above all Manguier Metisse gives me associations with Panthere. Other fragrances thats comes to my mind  are Montale Mango Manga and even the dark fruity Missoni by Missoni.

Like the other fragrances in the Huitième Art line is Manguier Metisse is easy to wear and is somehow restful when I wear it. It is useful in many contexts for daytime wearing. Longevity is pretty good, and the projection relatively close to the wearer.

Rating: 3

Noter: Frukt, mango, frangipani, socker, the/ fruit, mango, frangipani, sugar, the

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar