lördag 15 maj 2010

Betygsskala

När jag betygssätter dofter så är det enligt skalan 1-5 (med +/- ibland). 5 är bästa betyg. I betygssättningen väger jag samman hur doften luktar på mig, ibland även hur den doftar på doftsticka, hur välgjord den är enligt min bedömning, hållbarhet under dagen och den känsla doften förmedlar. Alltså en väldigt subjektiv bedömning som ska tas med en stor nypa salt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar